Vệ sinh công nghiệp là gì?

Vệ sinh công nghiệp là một phạm trù bao gồm hạng mục dịch vụ kết hợp nhằm mang lại môi trường sạch sẽ, chống nhiễm khuẩn. Ngoài ra, còn thực hiện biện pháp thi công và phục hồi vật liệu nhằm bảo tồn hiện trạng công trình luôn mới, tiết kiệm chi phí đầu tư lại góp phần tiết kiệm tài chính cho khách hàng.